حضور در جشنواره

حضور در جشنوارهعلاقه مندان به حضور در مراسم پایانی ششمین دوره جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور می توانند فایل پیوست را دریافت نموده و پس از تکمیل، به آدرس ایمیل iranfqm1@gmail.com ارسال نموده و حضور خود را اعلام نمایند.


دریافت فایل